Cookiepolicy

Vi på Bionic Gorilla har valt att använda oss av cookies för att kunna anpassa din köpupplevelse som kund hos oss samt för att kunna samla in statistik som är anonym. Dessa cookies är små textfiler och lagras automatiskt i din webbläsare. När dessa textfiler lagras kan både ske under sessionen och under en längre tid. Vi har valt att ta med denna information på ett lätt och kortfattat sätt så att du som kund kan se vilka cookies vi lagrar samt vad de används till.

 

Olika typer av cookies:

Funktionella cookies: För en grundläggande webbplatsfunktion krävs dessa typer av cookies och gör det möjligt att använda varukorgen och kassan för dig som är inne på vår webbsida. Dessa cookies väljer även att lagra information som exempelvis kan vara ifall du är inloggad på webbsidan samt kommer ihåg vilka sidor på webbsidan som du besökt, tillsammans med vilka filter du har valt. Detta görs i förebyggande syfte för att du som kund inte ska behöva ange din information flertalet gånger.

När du är inne på webbsidan lagrar dessa typer av cookies endast under en session och kommer automatiskt att rensas när du stänger ner webbsidan.

Preferenscookies: Dessa typer av cookies kommer att spara information som handlar om ifall du har accepterat cookies eller inte. Anledningen till detta är för att du inte ska behöva svara på just den frågan vid varje besök av webbsidan.

Statistikcookies: För att anonymiserad statistik om våra användare på vår webbplats ska kunna samlas in använder sig vi av dessa cookies. All den statistik vi får fram kommer att skickas vidare till Google Analytics då vi använder oss av denna metod för att kunna utveckla vår hemsida och ge allmänt bättre användarvänlighet. Vi använder oss inte av individuell statistisk utan använder oss istället av anonym statistisk där det inte finns några kopplingar till dina personuppgifter. Vi delar inte heller dina personuppgifter med en tredje part.

Cookies från en tredje part: Detta syftar till att vi skickar uppgifter som är helt anonyma till våra partners som Google, Instagram och Facebook. Vi värnar om din säkerhet som kund hos oss och säkerheten kring din aktivitet och köp hos oss. Utifrån detta tankesätt har vi valt att använda oss av dessa cookies från tredje part. I och med detta kan vi mycket lättare hantera och motverka en olaglig form av aktivitet som exempelvis bedrägerier och samtidigt samla in anonym statistik gällande ditt besök och ditt eventuella köp hos oss. Dessa uppgifter som skickas kan aldrig identifiera dig som person av någon av de samarbetspartners vi har, utan är helt anonyma.

 

Om du vill blockera/ta bort cookies:

På de allra flesta webbsidor kan du vanligtvis ställa in individuellt om du vill blockera cookies eller även ta bort de cookies som redan har lagrats. För att kunna hantera detta ska du gå till din webbläsares inställningar. Möjligheten finns dessvärre att webbsidans funktion blir sämre om du väljer att blockera eller ta bort cookies.