Integritetspolicy

Allmän information:

I denna integritets- och marknadsföringspolicy (”Sekretesspolicy”) lämnar vi på Bionic Gorilla (org.nu:559412-7887 VAT.num:SE559412788701.) ut information kring hur vi använder, samlar in, lämnar ut samt lagrar personuppgifter.

 

Vår integritetspolicy gäller när vi på Bionic Gorilla tillhandahåller produkter och tjänster i samband med köp, tjänsteärenden och andra interaktioner med oss, exempelvis besök på vår webbsida. Vår integritetspolicy gäller även för personuppgiftsbehandling i samband med att upprätthålla ett kundkonto på vår webbsida. Du kan enkelt skapa ett sådant konto när ditt köp har genomförts enligt våra köpvillkor.

Det är viktigt att du känner en trygghet för oss när det kommer till att lämna in personuppgifter. Meningen med vår integritetspolicy är att den ska ge dig som kund mer information kring hur vi på Bionic Gorilla säkerhetsställer att dina personuppgifter blir behandlade i överensstämmelse med Dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Ansvariga för personuppgifter:

Vi på Bionic Gorilla är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter samt ansvariga för att det sker i överensstämmelse med tillämplig lagstiftning. Vi är även personuppgiftsansvariga för att upprätthålla kundkonton.

 

När dina personuppgifter blir behandlade:

Vi måste samla in och behandla dina personuppgifter för att du som kund ska ha möjlighet att besöka vår webbplats samt köpa produkter och även kunna kontakta oss för information eller andra frågor.

 

Vi på Bionic Gorilla samlar in dina personuppgifter samt behandlar dem när du slutför ett köp hos oss på vår webbplats. Vi samlar även in dina personuppgifter när du använder dig av vår support, besöker vår webbplats, om du har kontakt med oss på under ett event som vi anordnat eller om du i övrigt kommer i kontakt med oss på Bionic Gorilla. För att du ska kunna ingå ett avtal med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla våra erbjudanden och tjänster, använder vi oss av den information vi samlar från dig vid ett köp.

Vi på Bionic Gorilla samlar in uppgifter om dig vid ett köp ifall du har ett konto hos oss. Vi samlar även in andra uppgifter såsom din köphistorik, din interaktion på vår webbplats, samt olika erbjudanden du läst genom att du har läst ett mejl eller klickat på en länk ifrån oss. Vi behandlar olika informationer som vi på Bionic Gorilla har tillgång till från tid till annan via ditt kundkonto hos oss. Du kan när som helst uppdatera din information hos oss som kund genom att besöka ”Din sida” och din kundprofil.

Vi tar både emot och uppdaterar de adressuppgifter du gett oss genom en så kallad tredjepartstjänst för adressuppdatering.

 

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig:

Vi samlar in och behandlar många olika personuppgifter om dig som kund hos oss. Bland annat namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer, din IP-adress och annan information som du som kund använder via vår webbplats, uppgifter om köp, information om din användning av ett konto hos oss, information om vilka event du valt att anmäla dig till och interaktion med våra nyhetsbrev, samt information om produkter och/eller erbjudanden som du som kund varit inne och tittat på.

 

Anledning till behandling av personuppgifter:

Vi på Bionic Gorilla väljer att hantera personuppgifter för olika syften, men i första hand för att vi ska kunna uppfylla de skyldigheter vi har mot dig som kund hos oss, exempelvis inköp och support. Vi vill även kunna ge dig en bra och allmän kundservice samt kundvård där vi kan hjälpa dig med dina frågor, rikta marknadsföring och ge ut viktig information genom exempelvis e-post och sms, kunna hantera våra kundrelationer och tillhandahålla olika tjänster på ett bra sätt, samt ge ut viktig information och anpassade erbjudanden på bland annat webben men även genom vårt nyhetsbrev. Vi tycker även att det är viktigt att förbättra vårt kunderbjudande, förhindra att bedrägerier uppstår, utföra en ordentlig riskhantering, samt följa den lagstiftning som är tillämpad.

Dessa uppgifter kan även ligga till grund för marknads- och kundanalyser, statistik, marknadsundersökningar, verksamhetsspårning, affärs- och metodutveckling som är i samband med köp av varor.

Vi på Bionic Gorilla väljer även att behandla dina personliga uppgifter för att kunna administrera ditt konto, ge dig specialerbjudanden, kunna kommunicera och ge ut personliga erbjudanden, eventinbjudningar och marknadsföring till dig genom exempelvis e-post eller sms, samt kunna ge ut olika fördelar till dig som har ett konto hos oss som till exempel att kunna bevaka produkter, redan ifyllda uppgifter och att kunna ändra dina personliga uppgifter.

 

 

Lagens grunder för behandling kring personuppgifter:

Vi på Bionic Gorilla grundar vår behandling av personuppgifter på flera lagliga grunder.

För att kunna göra ett avtal med dig som kund och kontoinnehavare behöver vi tillgång till dina personuppgifter. Detta gör vi för att kunna fullborda de åtaganden vi har gentemot dig som kund hos oss så att du ska kunna genomföra köp, ge en förenklad administration och orderhistorik. Vi använder även denna rättsliga grund för att kunna behandla information om dig som har ett konto hos oss, som exempelvis dina köp, hur du beter dig på vår webbsida, ditt samspel med oss på Bionic Gorilla, samt ditt intresse för våra erbjudanden och produkter för att uppfylla vår skyldighet att ge dig personliga erbjudanden.

Vi utför en behandling av dina personuppgifter men en stor del i den är baserade på en intresseavvägning. Det gäller till exempel den bearbetning som vi utför för att kunna skicka produkterbjudanden till dig som skapat ett konto hos oss, eller för att utföra en begränsad segmentering hos dig som kund baserat på total köpesumma. Vi på Bionic Gorilla använder oss inte av dina personliga uppgifter utifrån intresseavvägning och utför därmed ingen behandling som i sin tur utgör profilering utifrån intresseavvägning.

Vi kan i vissa enstaka fall ha en rättslig skyldighet att behandla personuppgifter som exempelvis om det handlar om att uppfylla de krav bokföringslagen har.

 

Profilering:

Vi på Bionic Gorilla kan välja att behandla dina personuppgifter genom så kallad profilering om du har ett konto hos oss. Vi får information om hur du använder vår webbsida, vilka produkter och erbjudanden, nyhetsbrev och event du intresserat dig för, dina inköp samt information om din användning av ditt konto. Denna information använder vi oss av för att du som har ett konto hos oss ska kunna ta del av de erbjudanden som vi tror att du kommer att tycka om samt för att ge dig inbjudningar till de event vi tror att du skulle tycka om att vara med på.

När som helst kan du som har ett konto hos oss säga emot vår behandling av dina personuppgifter genom profilering. Om du vill komma i kontakt med oss kring detta är du välkommen att höra av dig till vår kundtjänst eller skriva ett mejl till oss på info@bionicgorilla.se. Så fort vi har tagit emot din anmälan så kommer vi på Bionic Gorilla at upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål.

 

Hur länge vi sparar dina personuppgifter:

Vi lagrar endast dina personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de syften för vilka uppgifterna samlades in i, och detta i överensstämmelse med vår Integritetspolicy. Vi kan bli tvungna att behålla data längre vid behov ifall det behövs för att kunna följa lagkrav eller för att skydda våra juridiska intressen hos oss på Bionic Gorilla ifall det skulle pågå en rättsprocess exempelvis. Vi behåller informationen om dig som kontoinnehavare i upp till ca 2 månader efter att du senast gjort ett köp hos eller varit i kontakt med oss.

 

Utlämning av personuppgifter:

Vi på Bionic Gorilla kan eventuellt komma att behöva ge ut dina personuppgifter till samarbetspartners och leverantörer för olika tjänster av kommunikation. Vi kan även behöva lämna ut personuppgifter till företag som har hand om olika tjänster rörande adressuppdateringar om vi vill vara helt säkra på att vi har fått rätt adressuppgifter om dig.

Våran tredje part, det vill säga samarbetspartners eller leverantörer, får endast använda sig av den information vi utger i syfte att marknadsföra våra produkter på Bionic Gorilla eller då tjänster ska levereras med ett samband med våra avtal vi har med dig som har ett konto eller som är kund hos oss.

Vi kan även komma att behöva lämna ut personuppgifter ifall det är en nödvändighet för att vi ska kunna följa de lagkrav som finns eller myndighetskrav för att ta tillvara på våra rättsliga intressen eller för att kunna upptäcka, förebygga samt uppmärksamma olika former av säkerhets- och tekniska problem samt bedrägerier.

Vi kan komma att behöva ge ut dina personuppgifter till länder som finns utanför EU/EES ifall vi skulle ha samarbetspartners och/eller leverantörer utanför Sverige. Vi på Bionic Gorilla kommer ständigt att se om dina personuppgifter och vidta åtgärder för att ha möjlighet att se till att dina personuppgifter fortsätter att vara skyddade och de åtgärder som krävs för att överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES på ett lagligt sätt.

Vi måste naturligtvis ha ditt tillstånd och godkännande för att kunna sälja dina personuppgifter till en tredje part.

 

Integritetspolicyns eventuella ändringar:

Vi på Bionic Gorilla kan när som helst ändra på vår integritetspolicy, men vi kommer tids nog att meddela dig om det skett någon ändring eller uppdatering i vår integritetspolicy. Ifall du som kontoinnehavare inte skulle acceptera våra ändringar har du när som helst möjlighet att säga upp ditt avtal med oss innan ändringarna blir verkställda. Detta gör du genom att kontakta oss på Bionic Gorilla.

 

Skydd av personuppgifter:

Vi på Bionic Gorilla vill alltid att du ska känna dig trygg och säker när du ska lämna ut personuppgifter till oss. Vi har därför använt oss av säkerhetsåtgärder som ska skydda personuppgifterna mot utomstående åtkomst, ändring samt radering. Alla uppgifter om dig som har skapat ett konto hos oss sparas i en speciell databas som är skyddad av en brandvägg och genom styrning av behörighet.

 

Rättigheter som kund hos oss:

Vi på Bionic Gorilla har ansvar för att personuppgifter blir behandlade i överensstämmelse med den lagstiftning som gäller.

Vi på Bionic Gorilla kommer att rätta, radera, avidentifiera samt komplettera uppgifter som visas vara antingen felaktiga, missvisande eller ofullständiga. Detta gör vi på egen begäran eller om du som kontoinnehavare har en begäran om det.

Som kontoinnehavare hos oss har du alltid rätt att begära och få ha tillgång till dina personuppgifter. Du har även rätt att få ett registerutdrag avseende den behandling av dina personuppgifter som utförts, samt en kopia på dina personuppgifter som vi behandlar. Du kan även välja att få ett kostnadsfritt register över vilka personuppgifter om dig som kontoinnehavare som lagras hos oss, för vilka ändamål de behandlas samt information om vilka mottagare som uppgifterna har skickats till. Detta är dock någonting som du bara kan få ett register på en gång per kalenderår och som du måste ha fått en skriftlig och undertecknad begäran om. Vi tillhandahåller även information om var uppgifterna har hämtats ifrån ifall personuppgifterna inte skulle vara insamlade från dig, förekomsten av beslutsfattande som sker automatiskt (inkluderat profilering) och den förväntade varaktigheten av uppgifterna som lagras eller kriterier som fastställer denna period. Du har även rätt att få information om eventuella andra rättigheter som nämns i denna punkt.

 

Vi på Bionic Gorilla kommer så snabbt som möjligt på begäran av dig att rätta ofullständiga och felaktiga uppgifter vi behandlar om dig.

 

Du har som kontoinnehavare rätt att begära om att vi ska ta bort dina personuppgifter ifall de inte längre skulle vara nödvändiga för de anledningar de från början samlades in för. Det kan förekomma att vi inte direkt får radera personuppgifter på grund av lagkrav. Det kan till exempel gälla i bokförings- och skattelagstiftningen. I situationer av lagkrav kommer vi att upphöra behandlingen om den utförs för andra ändamål än till att följa lagen.

 

Behandlingens begränsningar:

En begränsning av en behandling innebär att dina personuppgifter blir markerade och enbart får bli behandlade för vissa ändamål som är begränsade. Om du skulle tycka att dina personuppgifter är felaktiga på något sätt och har begärt rättelse av personuppgifterna kan du alltid begära ut en begränsning. Medan dina personuppgifter blir utredda så kommer behandlingen att begränsas av dem.

Vi på Bionic Gorilla kommer att meddela och informera personuppgifters mottagare om eventuella rättelser, eventuell radering av personuppgifterna samt behandlingen av personuppgifterna.

Som kontoinnehavare har du rätt till så kallad dataportabilitet vilket innebär att du under vissa förutsättningar har rätt till att få ut samt kunna överföra dina personuppgifter till ett strukturerat och maskinläsbart format som i sin tur behandlas av en personuppgiftsansvarig.

Som kontoinnehavare har du rätt att säga emot denna behandling av personuppgifter. Om du väljer att säga emot denna form av behandling kommer denna behandling endast att fortsätta ifall vi anser att det finns lämpliga skäl till behandlingen som övervägande väger mer än din personliga åsikt.

Du har alltid rätt som kontoinnehavare hos oss att säga emot behandlingen vi gör av dina personuppgifter om du anser att de inte ska behandlas för direkt marknadsföring. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss genom att skicka ett mejl till info@bionicgorilla.se. Vi kommer genast att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för marknadsföring så fort vi tagit emot din önskan.

Som kontoinnehavare har du alltid rätt att ge klagomål på behandlingen av personuppgifter till Datainspektionen.

 

Cookies:

Vår webbsida använder oss av cookies. Om du vill läsa mer om vår behandling om cookies kan du hitta informationen under rubriken ”Cookiepolicy”.

 

Kontaktinformation till oss på Bionic Gorilla:

Om du har några frågor om vår integritetspolicy, personuppgifters behandling eller registerutdrag ber vi dig vänligen att kontakta oss på info@bionicgorilla.se